Комунальна соцiальна установа 'Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю'

Контакты
Київ
вул. Сиваська 16-а, 12-а
E-Mail
Телефон 044 223 12 66
Телефон 044 223 18 42
Facebook Facebook

Історія створення та становлення


"Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю є комунальною соціальною установою системи соціального захисту населення міста Києва, цільовим призначенням якого є забезпечення соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю, які потребують стороннього догляду, шляхом постійного та тимчасового цілодобового догляду, денної зайнятості, реабілітації та подальшої інтеграції їх у суспільство.


Історія створення та становлення "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю є комунальною соціальною установою системи соціального захисту населення міста Києва, цільовим призначенням якого є забезпечення соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю, які потребують стороннього догляду, шляхом постійного та тимчасового цілодобового догляду, денної зайнятості, реабілітації та подальшої інтеграції їх у суспільство.


Місія


Інтеграція у громаду, підтримка у забезпеченні базових потреб, цілодобовий соціальний догляд.


Клієнти


До Комплексу приймаються інваліди І-ІІІ групи з розумовою відсталістю старші 18 років, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 80 "Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям- інвалідам реабілітаційних послуг" та відповідного рішення Комісії по зарахуванню та відрахуванню інвалідів до Комплексу.


Усього клієнтами установи є 40 осіб: крім 16 інвалідів відділення постійного перебування, ще 24 відвідують за графіком майстерню, отримують реабілітаційні послуги, причому найбільше часу приділяється працетерапії.


Основні структурні підрозділи


• Відділення постійного перебування інвалідів з розумовою відсталістю для 16 осіб.

• Відділення тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю.

• Відділення денного догляду та реабілітації інвалідів з розумовою відсталістю (3 групи по 8 осіб).Статутна діяльність Комплекс діє згідно Положення про комунальну соціальну установу "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю".


Серед завдань:

• здійснення системи комплексного оцінювання потреб інваліда із залученням відповідного кола фахівців;

• визначення пріоритетності реабілітаційних заходів, а також наступності реабілітаційного процесу;

• створення системи комплексної абілітації, реабілітації та догляду відповідно до індивідуальної програми реабілітації;

цілодобовий соціальний догляд з урахуванням психологічних потреб з огляду на особливості стану особи з розумовою відсталістю та раціональним трьохразовим харчуванням;

• санітарно-гігієнічні умови для реалізації комплексу заходів з догляду та забезпечення виявлених потреб;

• надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда;

• індивідуальна та групова робота фахівців Комплексу з інвалідом з метою вироблення стереотипів поведінки людини, яка працює, набуття найпростіших трудових навичок та навичок  самообслуговування, психологічного настрою на працю;

• забезпечення відповідних умов догляду, зокрема виділення окремої кімнати для можливості усамітнення;

• забезпечення cоціально-побутовим обслуговуванням: опалення, освітлення, тепловодопостачання, тощо, в межах норм, затверджених  у встановленому порядку;

• залучення додаткових ресурсів для організації реабілітації та використання ресурсів і джерел допомоги.


Послуги (заходи), які надаються користувачам

• соціально-побутовий реабілітаційний захід, контроль за динамікою засвоєння інвалідом побутових навичок для задоволення власних фізіологічних потреб;

• вироблення навичок автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки;

• опанування навичок захисту власних прав та інтересів;

• працетерапія;

• пристосування меблів, встановлення обладнання для адаптації житлових приміщень;